Vælg en side

Stress på arbejdspladsen

Vores mål er at knække stresskurven

Vi vil skabe et arbejdsmiljø uden stress, fordi alle har lov til at trives med sine opgaver og føle sig værdsat. Derfor lærer vi dig og din virksomhed, hvordan I aktivt kan forbygge stress blandt ledere og medarbejdere. Den største aktør er god ledelse, derfor mikser vi udvikling, ansvar, medarbejdertrivsel og stressforebyggelse sammen til en god cocktail.

 

Stressforebyggelse

I får rådgivning, ny viden, konkrete værktøj og løsninger, der forebygger stress og dårlig trivsel på arbejdspladsen både på den korte og den lange bane. Vi analyserer jeres arbejdsvaner, procedurer, kompetencer og ledelsesstil. Vi fokuserer også på det, I ikke selv er bevidste om, og vi spotter de medarbejdere og ledere, som skaber stress og et dårligt arbejdsmiljø. Sammen med jer udarbejder en skræddersyet udviklingsplan, der tager udgangspunkt i jeres udfordringer og muligheder.

Vi følger op og giver feedback. Træner jer i at tage pulsen på trivslen, så I hurtigt kan gribe ind og udvikle nye gode holdninger og vaner, så jeres virksomhed er et godt sted at være for alle.

 

Vi arbejder helhedsorienteret med forebyggelsestrappen og på 4 niveauer:

Individ – Team – Ledelse – Organisation

Vi er en aktiv medspiller fra start til slut ude i din virksomhed. Kontakt os og hør mere om jeres muligheder.