referencer

temadage

Reference

LEDERFORUM – FAGORGANISATIONEN FOR LEDERE

indenfor socialforsorgen, ældreomsorg og handicap.

”Jeg har gennem årene hørt mange indlæg om ledelse. Og så i dag var der noget nyt, bl.a. de gode pointer om krav til ledelse i dag og at vi skal gøre os fortjent til at opnå autoritet. Effektiv autoritet er ikke relateret til en bestemt position, den er personrelateret og det er en læring vi alle kan arbejde videre med. Tak for dit levende engagement, alle de gode eksempler og din viden på området”.

Ole Refstrup
Seniorkonsulent

En workshop for ledere der fokuserede på forberedelse af MUS, gennemførelse af MUS, evaluering og opfølgning på MUS. Alle fik et færdigt materiale, så de kunne gå direkte hjem og gennemføre MUS i deres egen virksomhed. Oplæg, erfaringsudveksling, opgaver og øvelser.
Hvad sagde de bagefter?

“Hej Evabeth
Jeg synes bare lige du skal vide at jeg nu har fået gennemført 7 MedarbejderUdviklingsSamtaler. Og det var en virkelig positiv oplevelse. Hold da fast hvor har det givet et selvtillids boost!!!! Super super fedt!
Så tak for gode værktøjer og ideer”.

Med venlig hilsen

Yvonne Kristensen
Adm. direktør
JK·PAVILLONER APS

Referance

KRISTELIG HANDICAPFORENING

Hvordan skaber vi sammenhæng mellem vision og overordnede strategiske mål og vores værdier? En god og aktiv dag sammen med en gruppe institutionsledere. En temadag med oplæg, opgaver, refleksion, gruppedrøftelser, værktøjer til implementering, sang og bevægelse.

Tilbagemeldinger:

Konkrete værktøj som vi kan gå hjem og bruge. Det var godt at vi kunne inddrage vores egen hverdag i opgaverne. I er gode til at forklare og skaber et godt billede af sammenhængen mellem vision, mission, værdier, image, identitet og kultur. Forandringsspiralen kan jeg bruge i min ledelse. Forebyggelse af modstand mod forandring satte mange tanker i gang.