Vælg en side

referencer

temadage

Lederforum

gode pointer om krav til ledelse i dag

”Jeg har gennem årene hørt mange indlæg om ledelse. Og så i dag var der noget nyt, bl.a. de gode pointer om krav til ledelse i dag og at vi skal gøre os fortjent til at opnå autoritet. Effektiv autoritet er ikke relateret til en bestemt position, den er personrelateret og det er en læring vi alle kan arbejde videre med. Tak for dit levende engagement, alle de gode eksempler og din viden på området”.

Ole Refstrup, Seniorkonsulent, Lederforum
(Fagorganisation for ledere indenfor socialforsorgen, ældreomsorg og handicap)

AMR Learnmark

mandag morgen efter temadagen og stemningen er helt i top

Så blev det mandag morgen efter temadagen og stemningen på arbejdspladsen er helt i top. Du skal vide, at alle de tilbagemeldinger jeg har fået på både jeres metode, indhold og struktur er yderst positive. For mit eget vedkommende kan jeg med sikkerhed sige, at jeres oplæg har givet stof til eftertanke og samtidig troen på, at vi kan nå rigtig langt. Jeres oplæg tog fat i vores centrale problematikker på en nænsom og konstruktiv måde – så tusind tak for det.

Morten Arndal, AMR Learnmark

JK·PAVILLONER APS

det har givet et selvtillids boost!

En workshop for ledere der fokuserede på forberedelse af MUS, gennemførelse af MUS, evaluering og opfølgning på MUS. Alle fik et færdigt materiale, så de kunne gå direkte hjem og gennemføre MUS i deres egen virksomhed. Oplæg, erfaringsudveksling, opgaver og øvelser. Hvad sagde de bagefter?

“Hej Evabeth
Jeg synes bare lige du skal vide at jeg nu har fået gennemført syv Medarbejder Udviklings Samtaler. Og det var en virkelig positiv oplevelse. Hold da fast hvor har det givet et selvtillids boost! Super super fedt! Så tak for gode værktøjer og ideer”.

Yvonne Kristensen, Adm. direktør, JK·PAVILLONER APS

KRISTELIG HANDICAPFORENING

Konkrete værktøj som vi kan gå hjem og bruge

Hvordan skaber vi sammenhæng mellem vision og overordnede strategiske mål og vores værdier? En god og aktiv dag sammen med en gruppe institutionsledere. En temadag med oplæg, opgaver, refleksion, gruppedrøftelser, værktøjer til implementering, sang og bevægelse.

Tilbagemeldinger:

“Konkrete værktøj som vi kan gå hjem og bruge. Det var godt at vi kunne inddrage vores egen hverdag i opgaverne. I er gode til at forklare og skaber et godt billede af sammenhængen mellem vision, mission, værdier, image, identitet og kultur. Forandringsspiralen kan jeg bruge i min ledelse. Forebyggelse af modstand mod forandring satte mange tanker i gang.”

Medlemmer af Kristelig Handicapforening

Vi udvikler dig, så dine udfordringer, erfaringer og nye indsigter bliver til øjeblikkelig handling.