referencer

lederuddannelse

Region Syddanmark

Det er blevet sjovere at være leder

Jeg har fået en mere rolig og nemmere hverdag. Min selvtillid er øget og jeg har fået styrket mine ledelsesevner og udviklet mig meget. Vi har været igen­nem store omstillinger, som er lykkes godt. Via en åben dialog, fælles forståelse, ansvar og et godt samarbejde er både jeg og mine medarbejdere blevet meget forandringsparate. De er med på nye ideer, – vi har fået en rigtig god ballast til de fremtidige omstillinger.

Jeg er blevet bedre til at lytte til problemerne og træffer hurtigere beslutninger i stedet for at gå og vente. Jeg bruger ressourcerne bedre, har fået mere tid til at fordybe mig i vigtige ting, og jeg oplever ikke stress.

Erik Petersen, Teknisk Servicechef Psykiatrien i Region Syddanmark 

Axelborg

Programmet er et uundværligt opslagsværk

Jeg føler, at jeg er blevet personaleleder. Jeg er blevet bedre til at motivere hvert enkelt teammedlem og uddelegere ansvarsområder så teammedlemmet selv følger opgaven helt i mål. Jeg giver konkret og relevant information, stiller krav og er blevet bedre til at løse og forebygge konflikter. Tid og opgaver prioriteres, der er en øget bevidsthed om budgetstyring og omkostninger. Programmet er et uundværligt opslagsværk, som er tilpasset mine behov.

Sonja Rye Mortensen, Facilitychef, Landbrug & Fødevarer

Zebicon
Jeg har lært at sige fra overfor afbrydelser

Uddannelsesprogrammet Effektiv Personlig Produktivitet™ er meget praksisorienteret og jeg har igennem forløbet fået konkrete værktøjer, som hjælper mig til mere effektiv ledelse. Jeg er blevet mere realistisk omkring hvordan jeg bruger min tid og har reduceret min spildtid betydelig. Jeg siger nu fra overfor afbrydelser og i stedet for som tidligere, at løse opgaverne for medarbejderne når de spørger, uddelegerer jeg nu og lader dem selv tage ansvar for opgaveløsningen. Det har resulteret i et bedre teamsamarbejde og et større engagement for at stå sammen mod fælles mål.

Kim Andersen, Projektleder, Zebicon A/S

Bølgebryderen

Nu er jeg klar til at starte en ny afdeling

Nu er jeg klar til at starte en ny afdeling. Der er sket en stor udvikling i min institution i de 10 måneder, jeg har gennemført et lederudviklingsforløb sammen med sparringspartner Heike Jørgensen fra LMI. Det har været givende, at få sat ord på de forandringer, vi har været igennem. Mange refleksioner og tanker har ført til nye mål. De nu er omsat til handling og resultater. Bevidstgørelse af min egen rolle som leder har medført, at jeg er blevet klar, direkte og tydelig i ord og handling. 

Allan Pedersen, Leder for bostedet og fonden Bølgebryderen, Mariager

Andromeda
det gælder om at gå efter holdbare løsninger

Et godt forløb der er alle pengene værd. Vi har fået sat spot på, hvor udviklingen sker og hvor den ikke sker. Nu er vi helt klar over, at det gælder om at gå efter holdbare løsninger. Der sker noget, når man begynder at sidde overfor hinanden under opfølgningsmøderne. Et forløb i gruppe giver bare så meget mening. Kulturen er ændret til det bedre og der er foretaget gavnlige strukturændringer i ledergruppen. Vi har fået Personalemøderne til at fungere og går nu i dialog med medarbejderne. Vi holder jævnlige samtaler med personale og brugere og tager på den måde problemerne i forkøbet. Vi har fået bevidsthed om, at implementering kræver både igangsætning, løbende opfølgning og konsekvens. Det gør medarbejderne til aktive medspillere. LMI-samarbejdspartner Heike B. Jørgensen har været med til at blotlægge og bearbejde problemstillingerne på fineste vis. Hun har været lydhør og god til at drage sammenhænge til det der sker i praksis.

Niels Kristensen, leder/skipper, DSI Snedsted, Andromeda

Billund Kommune

Den nye teamledergruppe ved Billund kommune, har brugt programmet Effektiv Ledelse som det gennemgående arbejdsredskab i fusionsprocessen mellem borgerservice og bibliotek til opbygning af nye teams og flytning til det nye kulturhus Magion i Grindsted.

Fri Plejeboliger

Klædt godt på som leder – Som ny afdelingsleder i en nyoprettet stilling havde jeg brug for viden og værktøjer til at opnå sikkerhed i min lederrolle. Det har jeg fået, nu jeg føler mig som leder og agerer som leder overfor mine tidligere kollegaer. Jeg har fået deres respekt. Det var godt, at udviklingsforløbet foregik på min arbejdsplads og at alle opgaver tog udgangspunkt i mine behov og mine udfordringer. Min personlige sparringspartner har udfordret mig på en god måde og ledt mig på vej. Godt at lytte, læse og arbejde med opgaverne. Modulet Effektiv kommunikation som ledelsesstrategi har øget motivationen, skabt ro, forebygget misforståelser og forbedret det psykiske arbejdsmiljø.

Lone Skov

Afdelingsleder Havglimt Fri Plejeboliger, Hirtshals

Dong Energy

Målplanlægningsformularen sikrer, at jeg holder fokus, er på forkant med tingene og klar til de nye udfordringer. Det giver ro og overblik. Og så er det godt at få sparring på de ting, jeg arbejder med.

Henrik Bay, Manager, DONG Energy

Fødevare styrelsen

Et stort tillykke med rejsen fra ny ung afdelingsleder til en toppost. Tak for mange gode stunder som din personlige sparringspartner på denne rejse. ”Det har virkelig udviklet mig meget, at være i gennem LMIs lederudviklingsforløb Effektiv Ledelse™. Det skærer ledelse til. Det er jo bare personaleledelse, synlig ledelse, uanset hvem man er leder for. Jeg bruger rigtig meget af kursusindholdet, især modulet om autoritet, kommunikation, forebyggelse og løsning af problemer.

Signe Hvidt-Nielsen

Veterinærchef, Veterinær Syd Fødevarestyrelsen