Vælg en side

referencer

lederuddannelse

Region Syddanmark

Det er blevet sjovere at være leder

Jeg har fået en mere rolig og nemmere hverdag. Min selvtillid er øget og jeg har fået styrket mine ledelsesevner og udviklet mig meget. Vi har været igen­nem store omstillinger, som er lykkes godt. Via en åben dialog, fælles forståelse, ansvar og et godt samarbejde er både jeg og mine medarbejdere blevet meget forandringsparate. De er med på nye ideer, – vi har fået en rigtig god ballast til de fremtidige omstillinger.

Jeg er blevet bedre til at lytte til problemerne og træffer hurtigere beslutninger i stedet for at gå og vente. Jeg bruger ressourcerne bedre, har fået mere tid til at fordybe mig i vigtige ting, og jeg oplever ikke stress.

Erik Petersen, Teknisk Servicechef Psykiatrien i Region Syddanmark 

Artusbyg A/S

Større sikkerhed og overblik

Som forholdsvis ny byggeleder/kloakmester har jeg opnået større sikkerhed i min lederrolle. Jeg har fået nogle værktøjer og har fået hjælp til selv at udvikle egne værktøjer der letter min hverdag. Jeg er blevet bedre til at styre min tid og det giver større overblik. Der er sket en strukturændring i virksomheden, som giver mere ro.

Når jeg møder situationer i min hverdag, kan jeg genkende noget af det, som jeg har læst. Det har også været rigtig godt at kunne lytte til teksten. Sparringsmøderne har sat mange tanker i gang. Det har været en stor fordel, at møderne foregår på virksomheden og at de ikke fylder en hel dag.

René Horsted, Kloakmester og byggeleder, Artusbyg, Vejle

Ikast-Brande Kommune

Jeg har fået ledelsesværktøjer

Jeg har gennemført LMI-programmet Effektiv Ledelse, og har derigennem erhvervet en række ledelsesværktøjer, jeg både nu og her, men også på lang sigt, kan bruge konkret i mit arbejde som leder.

Ud over den læring, jeg har draget nytte af i selve programmet, har især coaching og ledelsessamtaler med min sparringspartner bidraget til, at jeg er blevet en dygtigere leder for mine 180 medarbejdere.

Jeg anbefaler derfor Ulla Sørensen og LMI-programmet.

Charlotte Krarup, Leder af Ikast-Brande Dagpleje

MOC program

I feel more grounded and in control

The Making of a Champion course has helped me to feel more grounded and in control of where I am going in life. The support of a personal coach has really encouraged me to stay on track of my goals and I feel 100% supported along the way. The course makes me ask eye-opening questions to myself, and the conversations with a personal coach, helps me to process the emotions and figure out what actions I should take to move forward. I’m so happy to have found this course and I’m excited to see where it will take me! Thank you LMI Denmark.”

Michelle Mah, Kolding

Hjælpemiddeldepotet

Fokus på de rigtige ting

Jeg har lært at prioritere meget bedre. Ligesom jeg kan bevare overblikket i pressede situationer. Jeg har lært jeg skal bruge min tid på ‘1000 kr.-opgaver’ fremfor ‘100 kr.-opgaver’ -et koncept jeg lærte under Effektiv Ledelses forløbet, sammen med sparringspartner Erik Olesen. Forløbet har desuden haft en afsmittende effekt på mine kolleger.

Lars Færgemand, Hjælpemiddeldepotet i Vejle

Axelborg

Programmet er et uundværligt opslagsværk

Jeg føler, at jeg er blevet personaleleder. Jeg er blevet bedre til at motivere hvert enkelt teammedlem og uddelegere ansvarsområder så teammedlemmet selv følger opgaven helt i mål. Jeg giver konkret og relevant information, stiller krav og er blevet bedre til at løse og forebygge konflikter. Tid og opgaver prioriteres, der er en øget bevidsthed om budgetstyring og omkostninger. Programmet er et uundværligt opslagsværk, som er tilpasset mine behov.

Sonja Rye Mortensen, Facilitychef, Landbrug & Fødevarer

Andromeda
det gælder om at gå efter holdbare løsninger

Et godt forløb der er alle pengene værd. Vi har fået sat spot på, hvor udviklingen sker og hvor den ikke sker. Nu er vi helt klar over, at det gælder om at gå efter holdbare løsninger. Der sker noget, når man begynder at sidde overfor hinanden under opfølgningsmøderne. Et forløb i gruppe giver bare så meget mening. Kulturen er ændret til det bedre og der er foretaget gavnlige strukturændringer i ledergruppen. Vi har fået Personalemøderne til at fungere og går nu i dialog med medarbejderne. Vi holder jævnlige samtaler med personale og brugere og tager på den måde problemerne i forkøbet. Vi har fået bevidsthed om, at implementering kræver både igangsætning, løbende opfølgning og konsekvens. Det gør medarbejderne til aktive medspillere. LMI-samarbejdspartner Heike B. Jørgensen har været med til at blotlægge og bearbejde problemstillingerne på fineste vis. Hun har været lydhør og god til at drage sammenhænge til det der sker i praksis.

Niels Kristensen, leder/skipper, DSI Snedsted, Andromeda

Arkil a/s

Jeg Ser muligheder i modstand

Jeg har lært at drømme frit uden begrænsninger. Det har været godt at sætte mål for alle områder i livet, visualisere, repetere og tage ejerskab. Jeg er blevet stærkere og lader mig ikke kue. Jeg har lært at lytte og træder et skridt tilbage og bevarer overblikket. Jeg har fået mere positive tanker og ser muligheder i modstand. Effective Personal Leadership® er et værktøj, jeg varmt kan anbefale. 

Erling Valentin Bøndergaard, projektchef i ARKIL A/S

Zebicon
Jeg har lært at sige fra overfor afbrydelser

Uddannelsesprogrammet Effektiv Personlig Produktivitet™ er meget praksisorienteret og jeg har igennem forløbet fået konkrete værktøjer, som hjælper mig til mere effektiv ledelse. Jeg er blevet mere realistisk omkring hvordan jeg bruger min tid og har reduceret min spildtid betydelig. Jeg siger nu fra overfor afbrydelser og i stedet for som tidligere, at løse opgaverne for medarbejderne når de spørger, uddelegerer jeg nu og lader dem selv tage ansvar for opgaveløsningen. Det har resulteret i et bedre teamsamarbejde og et større engagement for at stå sammen mod fælles mål.

Kim Andersen, Projektleder, Zebicon A/S

Bølgebryderen

Nu er jeg klar til at starte en ny afdeling

Nu er jeg klar til at starte en ny afdeling. Der er sket en stor udvikling i min institution i de 10 måneder, jeg har gennemført et lederudviklingsforløb sammen med sparringspartner Heike Jørgensen fra LMI. Det har været givende, at få sat ord på de forandringer, vi har været igennem. Mange refleksioner og tanker har ført til nye mål. De nu er omsat til handling og resultater. Bevidstgørelse af min egen rolle som leder har medført, at jeg er blevet klar, direkte og tydelig i ord og handling. 

Allan Pedersen, Leder for bostedet og fonden Bølgebryderen, Mariager

Bostedet og fonden Kvadderkjær
Min vigtigste beslutning i senere tid

Min vigtigste beslutning i senere tid. Da jeg var tilfreds med uddannelsen i ”Effektiv ledelse”, valgte jeg at forsætte med ”Effective Personal Leadership”. Det har for alvor sat gang i min egen udvikling. Jeg har fået et helt andet overblik og klarhed over mål og retning for mit arbejds- og privatliv. En af de vigtigste beslutninger i senere tid har været, at starte denne uddannelse. Alle skulle have lov og mulighed for at gennemgå et sådant forløb!

Herfra de bedste anbefalinger til sparringspartner Heike og LMI.

Anders Petersen, leder for bostedet og fonden Kvadderkjær, Klitmøller

Fri Plejeboliger

Klædt godt på som leder 

Som ny afdelingsleder i en nyoprettet stilling havde jeg brug for viden og værktøjer til at opnå sikkerhed i min lederrolle. Det har jeg fået, nu jeg føler mig som leder og agerer som leder overfor mine tidligere kollegaer. Jeg har fået deres respekt. Det var godt, at udviklingsforløbet foregik på min arbejdsplads og at alle opgaver tog udgangspunkt i mine behov og mine udfordringer. Min personlige sparringspartner har udfordret mig på en god måde og ledt mig på vej. Godt at lytte, læse og arbejde med opgaverne. Modulet Effektiv kommunikation som ledelsesstrategi har øget motivationen, skabt ro, forebygget misforståelser og forbedret det psykiske arbejdsmiljø.

Lone Skov, Afdelingsleder Havglimt Fri Plejeboliger, Hirtshals

dong energy
Jeg holder fokus og er på forkant med tingene

Målplanlægningsformularen sikrer, at jeg holder fokus, er på forkant med tingene og klar til de nye udfordringer. Det giver ro og overblik. Og så er det godt at få sparring på de ting, jeg arbejder med.

Henrik Bay, Manager, DONG Energy

Fødevare styrelsen

Det skærer ledelse til

Et stort tillykke med rejsen fra ny ung afdelingsleder til en toppost. Tak for mange gode stunder som din personlige sparringspartner på denne rejse. ”Det har virkelig udviklet mig meget, at være i gennem LMIs lederudviklingsforløb Effektiv Ledelse™. Det skærer ledelse til. Det er jo bare personaleledelse, synlig ledelse, uanset hvem man er leder for. Jeg bruger rigtig meget af kursusindholdet, især modulet om autoritet, kommunikation, forebyggelse og løsning af problemer.

Signe Hvidt-Nielsen, Veterinærchef, Veterinær Syd Fødevarestyrelsen

 

Billund Kommune

Den nye teamledergruppe ved Billund kommune, har brugt programmet Effektiv Ledelse som det gennemgående arbejdsredskab i fusionsprocessen mellem borgerservice og bibliotek til opbygning af nye teams og flytning til det nye kulturhus Magion i Grindsted.

Med en LMI lederuddannelse bliver du rustet til at omsætte dine udfordringer, erfaringer og nye indsigter til øjeblikkelig handling.