Vælg en side

Påbud

Undersøgelsespåbud, rådgivningspåbud m.f.
Hvis I får et påbud af Arbejdstilsynet på det psykosociale område så kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer allerede i dag.

Vi hjælper jer med at løse de arbejdsmiljøproblemer, som I har fået påbud om.

Vi kommer med forslag til konkrete initiativer og værktøjer, der kan forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i jeres virksomhed i fremtiden. Vi indgår som en aktiv sparringpartner, guider og styrer processen.

Arbejdsmetode

Vi har gennemført en psykosocial APV og fokusgruppeinterview med alle medarbejdere og arbejder på 3 fronter:

  • udvikling af ledelsen, prioritering, planlægning, kommunikation, mål og aftaler
  • driftsoptimering, klare ansvarsområder og procedurer,
  • det psykiske arbejdsmiljø, reaktionsmønstre, samarbejde, ændring af holdninger og vaner, konfliktløsning – og hvordan skaber vi en god hverdag for os alle?

Vi er i virksomheden 3-4 gange hver måned, følger op og giver feedback. Processen forløber over flere måneder, således at der er tid til at træne og fastholde nye holdninger og vaner. Målet er at virksomheden bliver styrket og klædt på til selv at kunne løse deres udfordringer og problemer i fremtiden.

CASE

I øjeblikket hjælper vi en virksomhed der har fået et påbud, fordi Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdet ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der er ubalance mellem krav og ressourcer, samt at oplevelsen af stor arbejdsmængde og tidspres hænger sammen med ringe mulighed for indflydelse på eget arbejde og ringe støtte og samarbejdsmuligheder. Der er en oplevelse af at ledelsen kontrollerer medarbejderes arbejde og ikke stoler på medarbejderes dømmekraft.