Leder er ikke noget man er, det er noget man bliver

LMI lederprogrammer

k

Effektiv ledelse™

Er et udviklingsprogram, der udfordrer din evne til at lede andre. Du lærer personaleledelse som et solidt håndværk, du kan bygge videre på i hele din karriere. Du får indsigt, metoder og redskaber til at opnå autoritet og en større effekt af din og teamets faglighed og arbejdsindsats. Programmet kræver, at du har lyst og vilje til at arbejde med dig selv og dit potentiale

Effektiv Personlig Produktivitet®

Har fokus på udvikling af din egen lederrolle, arbejdsgange og optimal tidsstyring. Du lærer at sætte og styre efter mål og at skabe resultater via højudbytte aktiviteter. Oplæring af teamet øger din produktivitet og din arbejdsindsats.” 

k

Effektivt Personligt Lederskab

Er for dig, der vil være målrettet og engageret, og som ønsker mere dybde i dit lederskab. Du tager ansvar for dit liv, opnår en større gennemslagskraft, et stærkt personligt fundament og en indre balance – både privat og i jobbet.

Effective Personal Leadership®

Change attitudes, behaviors and habits. You build up self-motivation and overcome obstacles. You make decisions and keep focus on the most important. You increase your personal effectiveness and ability to lead yourself. Course with personal coach for 11 months.

Vores Lederuddannelse

Hos LMI Danmark er vi eksperter i lederuddannelse. Vi styrker dig og dine medarbejdere, så I sammen opnår flere resultater til fælles glæde. Deltager du på kursus eller uddannelse hos os, er du sikret en ledelsesudvikling, som sætter nye standarder. Vi tager personlig lederudvikling alvorlig og gør dig til leder ikke bare af navn, men også af gavn.

En succesfuld leder er ikke noget, man er – det er noget man bliver.

 

                       

                        Hvad gør vi og hvordan ?

Fordi du har en ledertitel er det ikke ensbetydende med, at du er en god leder. Din autoritet er knyttet til din stilling. De resultater du opnår, er afhængige af hvor god du er til at bruge din autoritet. Din ledelse og evne til at påvirke andre til at arbejde for at nå virksomhedens mål bestemmer i sidste ende, hvor succesfuld du er som leder.

LMIs lederudviklingsforløb bygger på et system, der garanterer, at du kommer hurtigt i gang med at nå de mål, du ønsker. De er udviklet til travle mennesker, som ønsker at få et større udbytte af deres ledelse. Læringsmetoden virker som en accelerator, så du hurtigt øger dine indre styrker og de færdigheder, der giver dig et forspring. Uddannelsen forgår på din arbejdsplads og du har din egen personlige sparringspartner fra start til slut. Ledertræning er vigtig træning.

Undersøgelser viser, at når lederen lykkes, lykkes projektet. Det er derfor næsten vigtigere end noget andet, at dine ledere hele tiden udvikler de nødvendige kompetencer. Dansk ledertræning tager udgangspunkt i dansk virksomhedskultur, og er løbende tilpasset de udfordringer, danske ledere møder. LMIs lederudviklingsforløb handler om ledelse og ledertræning. Enhver leder er unik og har individuelle behov for at få styrket sine kompetencer. Med dit kendskab til dine ledere kan du vælge hvilket program, den enkelte leder har brug for, så I sammen når de mål, I ønsker. Med ledertræning får du et større udbytte af din ledelse.