LMI blog

Ja tak til sunde konflikter i folkekirken

Det hører med til at være menneske, at vi har konflikter. Derfor er de også en naturlig del af vores arbejdsliv – også i folkekirken. Debatindlæg af Evabeth Mønster, bragt i Kristelig Dagblad, 23.08.18 Konflikter er en del af det at være et menneske. De er en naturlig...

Kerneopgaven kommer før trivsel og arbejdsglæde

Det er kerneopgaven, der skal skabe trivsel og arbejdsglæde - ikke omvendt.   Jeg møde igen og igen ledere, der mener, at de først og fremmest skal skabe trivsel og arbejdsglæde for at få løst kerneopgaven.  Det er en misforståelse.   FORDI!! Kerneopgaven er det...

Sådan blev en uinteressant strategi til en positiv oplevelse

Ledelsen i en fødevarevirksomhed havde lanceret en ny strategi, som produktionsafdelingen skulle til at køre efter. Flere arbejdsprocesser skulle ændres mere eller mindre. Strategien blev fremlagt på en workshop. Vi dividerede strategien og det nye værdisæt op i deres...

Viser du også en dårlig adfærd, når medarbejderen er syg?

De fleste ledere mener, at de behandler deres sygemeldte medarbejdere godt. Men undersøgelser viser et andet resultat. Få 7 ideer til hvad du kan gøre. Her er to meget forskellige historier. De har begge fundet sted i ugen op til sommerferien sidste år. Uanset årsag,...

Utaknemlig leder ødelægger stemningen 

Døren blev smækket i og den sidste lastbil rullede udad porten.   Yes vi nåede det! Den sidste ordre kom afsted til tiden og nu var der dømt juleferie. Stemningen var nærmest euforisk og der var high-five hele vejen rundt. Alle var mødt ind en time tidligere og...

Opsigelse – hvad har I gang i?

Hanna var lige gået i gang med dagens opgaver, da hendes chef Søren kaldte i døren til afdelingens møderum: ”Har du 2 min?”. ”Ja”, sagde Hanna og pakkede hurtigt lånesagen sammen. Møderummet lå midt i afdelingen med to store vinduer. En åben scene midt i...

Leder melder sig ud af fællesskabet – gider ikke sine medarbejdere.

Den årlige udviklingsdag var i fuld gang. Næste opgave var gruppearbejde, hvor hver afdeling skulle drøfte og komme med forslag til, hvordan relationen og samarbejdet mellem afdelingerne kunne forbedres. Alle Kents medarbejdere gik straks i gang med brainstorming og...

Møder der dræber motivation og produktivitet

Klokken var 10.10. De 5 teamledere sad utålmodige og ventede på deres leder. Mødet var meget vigtigt, fordi de skulle have godkendt en ny arbejdsproces, som de ikke selv havde mandat til. Hæsblæsende kom Andreas ind og beklagede, at han først kom nu, men han kom lige...

Hvorfor spænder ledere ben for sig selv?

Der var kaldt sammen til et personalemøde, med temaet nye tider Anne, som er en yngre afdelingsleder, fortalte, at hun havde været til møde i forvaltningen, hvor der havde været en orientering om byrådets nye beslutninger. Der skulle mere ensartethed i de forskellige...