Vælg en side

Artikel af Evabeth Mønster, bragt i Moderne Ledelse, Berlingske, 30.8.2019

Hastigheden er den faktor, der sætter det mest markante fodaftryk i vores hverdag. Om vi vil det eller ej, så går verden hurtigere, end vi tror. Produkter og jobs, som vi næppe havde forstillet os, ser dagens lys. Det betyder, at du har kort tid til overblik og beslutning. Du skal navigere og handle uden grundig forberedelse med de ressourcer og materialer, du har til rådighed her og nu. Justere, improvisere og bygge bilen, mens du kører. Hjælpe dine medarbejdere med at udvikle det mindset, der passer til opgaven. Styrke deres evne til at tænke og handle, når der opstår nye og uforudsigelige situationer.

Det stiller nye krav til dig som leder og påvirker dit ledelsesprodukt og din evne til at balancere mellem det du kan nu og det, som din organisation har brug for i fremtiden.  Dit ledelsesprodukt er lige så værdifuldt, som virksomhedens øvrige produkter. Det kræver, at topledelsen lytter, uddelegerer og sætter en klar retning via en entydig strategi.

Myren som forbillede
Den enkelte myre er lille og har næsten ingen hjerne, men den er en del af en stor kollektiv hjerne, der mestrer at opbygge gigantiske organisationer.

Det vi bør lære af myren er, at udnytte virksomhedens kollektive hjerne maksimalt. Her findes uanede ressourcer, som kan sættes i spil på nye måder. Vi ser ofte, at de ansattes faglige og personlige kompetencer og erfaringer fra deres privatliv og hobbys bidrager med helt nye konkurrencedygtige løsninger.
Luk mange forskellige persontyper ind i din ledelse, ej blot dem du bedst kan lide, men også de som kan noget andet og ved mere end du selv og gruppen. Ingen af os ved og kan det hele, men sammen kan vi knække koden, når vi lukker op for andres livsbagage. 

Opgaven sætter det hold, som skal løse opgaven. Det kræver en fleksibel organisation, der reagerer hurtigt. Hierarkisk opbyggede organisationer med kasser og foruddefinerede kommandoveje bliver i fremtiden udskiftet med elastiske netværk og en decentral beslutningsret.  Selvmotivation og en høj grad af personligt ansvar hos den enkelte medarbejder, er drivkraften i den måde, som opgaverne løses på.

Et højt niveau af tillid er forudsætningen for, at din virksomhed når en præstation på højde med en myretue.

En cocktail
Alle bidrager til ledelse, fordi ledelse er en cocktail, der mikses mellem leder og medarbejder, hvor ingredienserne består af noget etisk, fagligt, socialt og forretningsmæssigt.  Ledelse er således et produkt, du laver sammen med din medarbejder, med udgangspunkt i den opgave, der skal løses, de ressourcer der er til rådighed og inden for den ramme, som du har skitseret. Det giver energi og selvmotivation, når rammen aktiverer de enkeltes personlige styrker.

Magt og indflydelse skal gavne fællesskabets bedste. På organisationsplan ser vi, at magten flyttes fra direktionskontoret til holdningen – den, som magter opgaven, tager magten. Det betyder, at de menneskelige ressourcer får en større betydning end lederens magtfulde position. 

Ledelse oppefra og ned i organisationen udfases og afløses af ledelse udad i organisationen. De ledere som vinder fremtiden, er ledere som mestrer den del af autoriteten, som handler om følgeskab, dvs. at du som leder går ved siden af, lader dig lede og skaber mening i dilemmaer og modsætninger. 
Vær forberedt på, at det tager tid at skabe stærke bånd og mikse de rigtige cocktails.

Koden 2020
Evnen til at lytte er en mangelvare. Hurtigt danner vi holdninger baseret på overfladisk information. Studier viser, at vores koncentrationsevne fordufter efter 10 sekunder. Den gennemsnitlige amerikanske leder lytter i 18 sekunder, før han/hun afbryder en medarbejder. 

Når du taler, gentager du det, du ved i forvejen. Når du lytter, lærer du nyt og er en del af en udviklingsproces, men det kræver, at du vil lytte. Slip kontrollen, det er kun en følelse.

Træn dig i at se problemstillingen fra flere vinkler.  Få værdifuld viden om, hvordan dine medarbejdere, på deres niveau, leder og udvikler din organisation. Afdæk nye udviklingsmuligheder i den måde, de interagerer og løser problemer på i forhold til kollegaer og kunder.

Guide og hjælp dem med at sortere i mængden af data og informationer. Vær skarp på, hvad der er jeres vision, hvad der er fakta og viden og hvilke beslutninger, der er taget. Vær ærlig om det, du ikke ved. Alternative fakta og misinformation forplumrer produktivitet og tillid. 

Lyt tålmodigt igen og igen til dine opinionsdannere, de kritiske, de skeptiske og de, der brokker sig. De er kulturbærere og spiller en afgørende rolle for din succes.  Tag deres erfaringer alvorligt. Brug et sprog de forstår. Byg bro mellem alt det de kan og det der kommer. Vis retningen og saml kræfterne i den samme retning.
Find de positive hensigter og styrker, fordi det giver dem lyst til at bidrage med mere.