Vælg en side

Vil vi forstå os selv som ledere, er det vigtigt, at vi er helt afklarede med om ledelse er noget, vi godt kan lide eller det er noget vi dybest set tager afstand fra.

Det vi er glade for eller holder af, passer vi på og beskytter. Oplever vi noget der er behageligt, rart eller inspirerende føler vi os tiltrukket af det og forsøger at bevare det. Vi glæder os over det og får en god følelse i kroppen, og håber at det vil fortsætte.
Det vi ikke kan lide, tager vi afstand fra og forsøger at undgå eller udsætte. Når vi oplever noget, der er ubehageligt, besværligt eller svært, forsøger vi at undslippe eller skubber det fra os ofte med afsky, vrede eller irritation.  

Sådan er det også med ledelse. Holder du af ledelse og kan du lide at lede andre? Synes du om andre ledere? Eller synes du, at ledelse er besværlig og at andre ledere er irriterende? 
Vil vi forstå os selv som ledere, er det vigtigt, at vi er helt afklarede med om ledelse er noget, vi godt kan lide eller det er noget vi dybest set tager afstand fra.

Fandt lysten
For 3 år siden mødte jeg Poul. Han var først i fyrrerne og havde ledet sin egen virksomhed i 20 år. Nu havde han tabt lysten. Det var ikke sjovt længere. Han kunne sælge det hele og så leve godt af pengene resten af livet. Men hvad skulle han så? Ny viden og værktøjer om Effektivt Personligt Lederskab™ lærte ham, at se på sig selv på en ny måde, og gav ham en dybere forståelse for at drive sin egen virksomhed. Poul blev direktøren i sit liv og i sin virksomhed.  Pludselig var ledelse en god ting, som han kom til at holde af. Poul fik balance i sit lederskab og han agerede professionelt. Resultatet kunne tydeligt ses både på den menneskelige og den økonomiske bundlinje.

Selvindsigt
For at forstå dig selv som leder, skal du vide hvem du er både personligt og som en del af virksomheden. Uden denne selverkendelse er det svært at træffe de rigtige beslutninger og handle ud fra dem. Hvad står du for, hvad kan du og hvad er dit motiv for at være leder? Hvilken situation eller kontekst befinder du dig i? Evnen til at analysere og vurdere dig selv er en meget vigtig kompetence.

Når du har god kontakt med dig selv og føler at du er i balance, har du et større overskud til at se objektivt på din selvanalyse og bruge den konstruktivt.

Den personlige software
Dan var meget glad for sit job som afdelingsleder i en IT afdeling. Han arbejdede mange timer, især med løsning af tekniske problemer. Ledelsesopgaverne blev løst om aftenen og i weekenderne. Familiens utilfredshed voksede. En enkelt selvanalyse gav Dan et klart billede af hvilke roller han varetog. Det var langt flere end han umiddelbart troede. Han forstod lige pludselig, hvorfor der ikke var overensstemmelse mellem hans vigtigste lederroller og hans dagligdag. Han var begravet i driften og effekten af hans ledelse var minimal. Dan fik sparring og begyndte at arbejde med sin personlige software; tænkte nye tanker, satte mål, prioriterede og holdt fast i sine beslutninger. I løbet af få måneder fik han dannet et nyt ledelsesverdenskort, som han brugte som sit personlige styringsredskab. Han smed lav-udbytte-rollerne ud og blev glad for at være leder. Han følte sig som leder og han havde ikke behov for at tage aftnerne til hjælp. Et halvt år efter blev han udviklingschef. En dag, da han spændte sin 4- årige datter fast i autostolen, lagde hun armene om hans hals og sagde: ”Jeg har fået en rarere far”.

Det sædvanlige
Det der ligger lige for, har vi ofte svært ved at få øje på og forstå. Vi bruger ikke kræfter på at se på det daglige, men fokuserer gerne på det usædvanlige. Det sædvanlige, det der foregår lige omkring os, giver os en stor viden om vores lederskab. Brug også energi på det sædvanlige. Hold et møde med dig selv et par gange om måneden og evaluer det sædvanlige. Det vil give ny viden og forståelse for det system, du er en del af og for hvordan du kan få det sædvanlige til at vokse og selv blive mere effektiv. 

Ledelsesprodukt
Mange ledere fortæller, at de er ledere, fordi de gerne vil arbejde med mennesker. De vil gerne motivere og inspirere, de vil gerne vil have indflydelse og være med til at sætte dagsordenen. Og så vil de gerne gøre en forskel. For at forstå dig selv som leder er det vigtigt, at du er bevidst om hvad det er der gør en forskel.

Beskriv for dig selv, hvad er det for et produkt du gerne vil leverer. Definer hvad dit ledelsesprodukt er. Når det er helt klart for dig, vil det være som et kompas, der viser dig retningen. Du vil værdsætte det og få mere energi.

Modstand
Virkeligheden lever ikke altid op til dine forestillinger, ønsker eller forventninger. Som leder må du træne dig i at tage imod modstand, træne dig selv til at acceptere den også selvom du synes, det er svært.  Du bliver langsomt fortrolig med din måde at reagere på og det giver dig tryghed. Husk at følelser lukker og åbner porten til forstanden.

Når du først er bevidst om, hvordan du reagerer, kan du slå autopiloten fra og vælge en ny og mere hensigtsmæssig måde at reagere på. Du kan kun forandre det, du først har accepteret.

Det er nyt
Det vi kan lide bliver vi som sagt tiltrukket af og det besværlige skubber vi fra os. Gode gamle vaner er svære at slippe af med, derfor udsætter vi mange gode intentioner.  I LMI lærer vi vores kunder at udskifte svært med – at lære noget nyt. Vi oplever, at de er mere motiverede og øver de nye handlinger med engagement. Succes er en rejse – ikke en destination. Arbejder vi på at forbedre vores ledelse og vores produktivitet, kan vi godt betragte os som succesfuld.

Artiklen er tidligere bragt i LEDELSE OG UDDANNELSE, Magasin for offentlig og privat ledelse i videnssamfundet.