Når en virksomheds vilkår ændres drastisk, er det vigtigt at møde de nye udfordringer med nytænkning og være klar til at træffe skelsættende beslutninger. Det er ikke nok, at følge med, slukke brande og omstrukturere. Som leder må du skabe dig et overblik og handle ansvarligt og fremadrettet.

To vigtige spor

Vi møder medarbejdere som føler, at nedskæringer og besparelser fylder hele deres hverdag. Det behøver ikke at være sådan. Besparelser og udvikling er ikke hinandens modsætninger. Ingen kan i årevis holde ud kun at være styret af besparelser. Der skal også ske noget nyt, ellers kan medarbejderne føle, at de bliver svigtet fagligt. At udvikle sig fagligt og føle at man bliver dygtigere, skaber motivation og et positivt syn på hvad der kan udvikles.

Lav 2 synlige spor. Ét der fokuserer på faglig udvikling og ét der fokuserer på besparelseskravene. Besparelseskravene munder ofte ud i at færre personer skal løse de samme opgaver på en anden og mere effektiv måde.
Tænk fremad og pas på med, at du ikke bruger mere tid på at forlænge fortiden end på at skabe fremtiden. Vær ærlig og meld klart ud hvad der er udvikling og hvad der er afvikling. Det vil styrke dig selv. 

Krævende opgave

Nogen tror, at man kan klare besparelserne ved blot at ændre organisationen, men man kan ikke strukturere sig ud af det. Opgaverne skal prioriteres. Som leder skal du beslutte, hvad der skal og hvad der ikke skal fortsætte. Besparelserne har en konsekvens, men de er nødvendigvis ikke altid negative.

Ledelse af besparelser er en vanskelig opgave. Ledelse i nedgangstider kræver andre kompetencer end i opgangstider. Vores værktøjer øger den personlige effektivitet, styrker din evne til at træffe beslutninger og til at holde fokus på kerneopgaverne. Du får dit team med dig og du styrer din egen og andres tid. Men vigtigst af alt, du ændrer holdninger og vaner.

At være upopulær

Ledere er nødt til at acceptere, at medarbejderne nogle gange ikke kan døje det vi gør. Selvom du opfører dig fair og gør det du skal på en ordentlig måde, kan du opleve at de bliver møghamrende sure og ønsker dig et vist sted hen.
Alle mennesker vil på et eller andet tidspunkt opleve uretfærdighed. Det er en del af livets spil. I besparelsestider er dig, der bringer de dårlige nyheder og træffer ubehagelige beslutninger. Det er dig der fjerner de gode arbejdsopgaver og arbejdskollegaer. Mange har lært en anerkendende tilgang til ledelse og lægger vægt på at sige tingene positivt og anerkendende. Besparelser og nedskæringer kan ikke siges anerkendende. Jo længere tid du venter med at få det sagt, jo sværere er det.

Sund reaktion

Det er helt naturligt og forståeligt at medarbejderne reagerer. Ofte oplever de besparelserne som et tab eller en trussel om tab og det kan udløse en personlig krise. Forstå og respékter de følelsesmæssige reaktioner.

Vis at du tør have øjenkontakt med medarbejdernes reaktioner. Når vrede, angst eller sorg overvælder os, kan vi ikke udtrykke os fornuftigt, lytte eller tænke rationelt. Hjælp medarbejderne med at sætte ord på deres følelser.

Vi mennesker reagerer meget forskelligt på forandringer. I grunden er en krise en sund reaktion på store forandringer i tilværelsen og det er vigtigt at den bearbejdes. Det er derfor nødvendigt, at du véd en del om krisereaktioner og forsvarsmekanismer og handler derefter.

Vil ikke tale med dig

Du må være forberedt på, at medarbejdere, der ofte er kommet til dig med deres opgaver og problemer, ikke længere har lyst til at tale med dig eller lytte til dig. En god tillidsmand, som du kan bruge som en aktiv partner, er ofte en stor hjælp i reaktionsfasen.

Medarbejderne må acceptere virksomhedens vilkår, og indse, at de ikke kan fortsætte med deres negative attituder. En konstruktiv og mindre følelsesbetonet proces skal i gang. Du må handle, ellers bliver du trukket ind i de negative holdninger. Afvis øjeblikkeligt et hvert signal om, at ledelsen vil os noget ondt. Skil tingene ad og udskift konfliktskyhed med dialog og klokkeklar melding. Du er lederen, – du bestemmer. Vis handlekraft og skab mening.
Er de nye vilkår for ringe, har medarbejderne mulighed for at træffe et andet valg og søge lykken et andet sted.

Fejl – ja tak

Vær overbevist om at du kan klare det og glæd dig over alt det der lykkes. Læring er en proces, der giver viden. Ledelse af besparelser er en læringsproces, hvor ny viden og erfaring gør dig, virksomheden og medarbejderne stærkere.

Vi fødes ikke med en viden om den verden, vi kommer til, det er derfor naturligt, at vi, mens læreprocessen foregår, begår fejltagelser. Hvis du betragter enhver fejltagelse som et tilbageskridt i din kamp for at nå målene, bliver det et tilbageskridt. Hvis du derimod betragter fejltagelserne som skilte, der leder dig igennem læreprocessen, vil de styrke dig. Ingen bryder sig om nederlag eller fiasko.  Vælg at se fejltagelserne som et tegn på, at du er i fremgang.

Fra belastning til fælles kamp

Nogle ledere har en personlighed, som gør dem følsomme over for forskellige belastninger. Er det da godt at være ligeglad? Absolut nej. Men på den anden side kan du ikke være bekymret hele tiden og lide af dårlig samvittighed. Du skal ikke redde hele verden. Du må finde et sted midt imellem hvor du er tilpas med din samvittighed, således at dit arbejde ikke slider på dig når du har fri. Effektivt Personligt Lederskab™ har hjulpet mange ledere. Ud over at de har lært at lede sig selv i turbulente perioder, har programmet og sparringen givet dem gennemslagskraft og et stærkt personligt fundament. De har lært at sætte grænser, at sige klart ja og nej og lært ikke at involvere sig i for mange ting samtidig. De fokuserer på kerneydelsen og véd hvad der skal leveres. De kæmper sammen med og for organisationen og ikke imod den.

Kalendergymnastik

Ofte glemmer vi hvor mange arbejdstimer der går med møder. Det er tit svært at finde tidspunkter til fælles ledermøder. Unødig tid går med, at alle forgæves sidder og bladrer rundt i deres kalender. Undgå kalendergymnastik og lav en langsigtet fast mødeplan med en præcis agenda, så alle ved hvad mødet drejer sig om.

Det er vigtigt, at enhver diskussion munder ud i en beslutning. Opdel dagsordenen i emner f.eks. fagligt, organisatorisk, konsekvensvurdering mv. Hele dage bør prioriteres højt, så der er tid og rum til opsamling, en snak om hvordan du har det som leder, hvordan I kan støtte hinanden og ikke mindst til at holde lidt øje med hinanden. Husk at der også skal være tid til at fejre succeser. Den strukturerede mødeplan sparer tid og øger kvaliteten.

Du er selv i fare

Det kan jo også være, at det er din stilling der er i fare for at blive sparet væk. Hvordan kan du så, måske i flere måneder, udvise begejstring og motivere? Hvordan kan du være en inspirerende leder i en periode, hvor du ikke véd om det er dig eller din nabo der bliver prikket?

Ledere der har et klart billede af deres egen situation og et personligt idégrundlag har mere ro og råstyrke til at møde verden. De har to handlingsplaner, én hvor de fortsat er med og én hvis de ikke er med længere. De er afklarede og meget mere tilstede i nuet.