Gennemslagskraft, personlig autoritet, ægte motivation, mod og overskud til nyt, succes som leder og virksomhed, – for dig som vil.  

Artiklen af Evabeth Mønster, tidligere bragt i PID–Personalechefer i Danmark

”Jeg er blevet ‘rodfæstet under pres’, jeg har fået selvtillid i min lederrolle. Det betyder, at jeg har fået ro også i pressede situationer og overskud til udvikling. Ro og overskud bliver til gode resultater i min afdeling og en højere kvalitet i samarbejdet og i de leverede ydelser”, siger distriktsleder PK, Slagelse Kommune.

”Jeg savnede værktøj og det har jeg fået. Jeg har tilmed fået et fundament, som jeg bygger min lederrolle ud fra; hvor jeg står stærkere, agerer mere professionelt og løser problemer på en konstruktiv og coachende måde. Opgaverne prioriteres sammen med mine medarbejdere, hvor jeg hjælper dem med tidsstyring, hvilket har øget effektiviteten”, fortæller MB i Landbrug & Fødevarer.

Udvikling fra dag 1

Strukturen i vores uddannelsesforløb sikrer, at udviklingen er i gang lige med det samme. Teori og øvelser er koblet på din hverdag, så du straks kan omsætte nye indsigter til konkret handling og mærkbare resultater. Vi identificerer den enkeltes ledelsesudfordringer og præstationsniveau i forhold til jobkrav samt reelle uddannelsesbehov. Udvikler en dynamisk handlingsplan og gennemfører en guidet trin-for-trin adfærdsændring. Du lærer ledelse som et håndværk som du kan bygge videre med.

”Det er perfekt for mig, at det tager udgangspunkt i min hverdag og mine problemstillinger. Det fungerer godt, at der er tid mellem de enkelte opfølgningsmøder, så der er tid til at teste de nye ideer og tiltag. Det er utrolig vigtigt at det er min hverdag, mig som leder det handler om og ikke om teorien”, fastslår seniormanager JM, Lego A/S.

”LMI metoden har været udviklende, fordi jeg har arbejdet med de konkrete udfordringer, der var og er på min arbejdsplads. Den personlige sparring og det at træne og omsætte til handling har været det hele værd. Investeringen har vi fået igen mange gange med gode nye vaner og redskaber til brug i fremtiden”, siger teamleder KL i Ringsted Kommune.

Gevinst for alle

Fusioner og konstante forandringer kræver, at du har balance i sit lederskab. Mange ledere skal dele sit lederskab mellem flere afdelinger.  Behovet for at kunne koordinere og kommunikere er stærkt stigende både tværfagligt og internt i organisationen.  Det kræver holdningsændringer og at du har et personligt overskud. Hvis du ikke forandres, så gør dine medarbejderne det heller ikke.
Tænk fremad og pas på med, at du ikke bruger mere tid på at forlænge fortiden end på at skabe fremtiden. Ledere, der har et klart billede af deres egen situation og et personligt idegrundlag, har mere ro og råstyrke til at møde verden og fremtiden.

”Slagelse Kommune har i mig en medarbejder, der til stadighed arbejder struktureret og med mål for øje, at aflevere de aftalte opgaver tilfredsstillende og til tiden ud fra de midler og redskaber jeg har til rådighed. Jeg har ro, overblik, sikkerhed og struktur på mit arbejde. Mine – og ledelsens ønsker og behov er kernen for mit værdibaserede ansættelsesforhold. Jeg mener helt klart at kunne leve op til de 4 værdier, som kommunen repræsenterer: Modig, tydelig, kompetent og – med glæde”, siger administrativ medarbejder i ældreområdet JH.

Teorien klistret til praksis

Mange uddannelser inddrager praksis i undervisningen via cases, hvilket er fint nok, men det allervigtigste er at få den nye viden integreret i praksis ellers har den ikke nogen værdi. LMIs udviklingsproces foregår i praksis, hvorved transfer ”spildet” minimeres og udbyttet optimeres. Viden og færdigheder overføres fra én sammenhæng til en anden. Sammen med nærmeste leder fastlægges personlige og organisatoriske mål. Al teori er indtalt, så når du lytter, læser og løser opgaver, får du ny energi til at forankre nye holdninger og vaner.

”Undervisningsmaterialet veksler godt mellem teori og praktik. Teorien, hvor man både læser og lytter, gør at man få teorien, og tankerne bag, ind under huden. Til den praktiske del af opgaven får man nogle meget konkrete værktøj, og da man i opgaveløsningen arbejder med ens egen virksomhed, bliver opgaveløsningen både vedkommende og udfordrende”, understreger direktør JB i en fødevarevirksomhed i Midtjylland.  

”Gennem uddannelsen fik jeg de nødvendige værktøjer til tidsstyring, uddelegering og god kommunikation med medarbejderne. Nu er der tid til udvikling og min arbejdsdag er blevet kortere”, fortæller værkstedschef KH i bilbranchen.

Langsigtet investering

Ingen kan ændre en trofast vane på 3 dage, derfor forgår uddannelsesprogrammerne over en periode på  6-15 måneder. Du har din egen personlige sparringspartner, der er din konstruktive medspiller fra det indledende møde, til du når sikkert i mål. I mødes ca. hver tredje uge på din arbejdsplads. Vi har et tæt samarbejde med nærmeste leder og sikrer, at viden og værktøj bliver lagret i organisationen, for at skabe værdi på både kort og langt sigt. Gennem processen måler og dokumenterer vi afkastet af din uddannelsesinvestering.

”Teori og handling har medvirket til, at jeg har formået at bringe min organisation på ny kurs med et skifte i forhold til værdier, overbevisninger, arbejdsmetoder, organisering og ressourcer. Værktøjerne letter i hverdagen og metoden gør, at jeg er blevet fastholdt tilpas længe til, at en ændring har kunnet ske”, udtaler områdeleder AJ, Socialpsykiatrien Ikast Brande Kommune.

”Jeg har gennem arbejdet med LMI programmet og min personlige sparringspartner fået en håndfuld rigtig gode værktøj, som jeg bruger igen og igen. Jeg tør stole på værktøjerne, de forenkler og hjælper til optimale løsninger”, siger adm. dir. Jan Svendsen, R. Riisfort A/S.

Et stærkt supplement

De sidste par år har haft en mange nøglepersoner der har gennemført, stoppet eller fravagt diplomlederuddannelsen, De efterspørger konkrete redskaber og sparring, der kan styrke dem i deres daglige arbejde.

 ”Som sparringspartnere skaber vi bevidsthed om begrænsede mønstre gennem ny viden, refleksion og egen motivation. På opfølgningsmøderne sætter vi fokus på de områder, hvor det er vigtigt at træne og udvikle nye handlinger og adfærd”, fastslå direktør Evabeth Mønster, ”vi udvikler deres lederevne step by step”.  Også ledere med master og mini MBA bruger LMIs metode og proces for at øge eksekveringsevnen.

Ubrugt viden og toppræstationer

”Hvis du vil sidde i et kursuslokale og drøfte ledelsesteorier, gode hensigtserklæringer og ikke ønsker at træne, så skal du ikke vælge at samarbejde med os. Dem der opnår toppræstationer har sat klare mål, træner hver dag og skaber resultater. LMI vil resultater og vi skaber resultater. Vi tager et spadestik dybere og et ansvar for, at forøge produktiviteten og stoppe dårlig ledelse”, siger Evabeth Mønster.

”Praksisnære læring er helt afgørende for at få succes. Hverdagen er ofte så presset, at der ikke er plads til at anvende den nye viden, som man har fået på et kursus. Vores læringsmetode bryder implementeringsmuren fordi viden og praksis er samme læringsrum, hvor hovedvægten lægges på de holdninger og vaner, som skaber nye resultater, forankring og vækst” slutter Evabeth Mønster. 

%d bloggers like this: