Det er kerneopgaven, der skal skabe trivsel og arbejdsglæde – ikke omvendt.

 

Jeg møde igen og igen ledere, der mener, at de først og fremmest skal skabe trivsel og arbejdsglæde for at få løst kerneopgaven. 

Det er en misforståelse.  

FORDI!!

Kerneopgaven er det fælles fokus og samlingspunkt, der er i en organisation.  Det er den, alle – ledere og medarbejdere – går på arbejde for at løse. Det er kerneopgaven, vi er ansat til at løse og får løn for. Som leder er din primære rolle ARBEJDS–giver, ikke social- og eventgiver. 

Det skal være fuldstændig klart og entydigt, hvad kerneopgaven er og under hvilke rammer, den skal løses. Kerneopgaven skal beskrive effekten af det – den værdi – som alle ledere og faggrupper bidrager med. Det betyder også, at både ledere og medarbejdere har et ansvar for relationerne, samt at få arbejdspladsen til at fungere.  Ifølge fremtidsforsker Anne Skare er kerneopgaven et af årets trends. 

Tiden kommer tilbage

Det kan være tidskrævende at beskrive kerneopgaven, fordi de forskellige faggrupper ser opgaven ud fra hver deres faglige vinkel.  Beskrivelsen skal være konkret og relevant. Der skal være en tydelig sammenhæng mellem top og bund. Udvikling, kundekrav og samarbejdsrelationer påvirker hele tiden kerneopgaven, derfor skal den løbende justeres. 

Det er min erfaring, at den tid der er brugt på at fastlægge og beskrive kerneydelsen, hurtig er indhentet igen. Uklarhed giver nemlig frustrationer, gætterier og slingrekurs. 

Et ledelsesværktøj

Fokus på kerneopgaven gør det nemmere for dig at være leder. Kerneopgaven sætter nemlig både retningen, styrker kvaliteten og samarbejdet. Den er med til at sætte grænser, markere og afgrænse ansvar. 

Den minimerer stress og konflikter.  I bliver fri for en masse misforståelser, spildtid og selvbestaltede mål. Kerneopgaven er den opgave, du som leder vil have løst. Brug den som et ledelsesværktøj. 

Når du har styr på din kerneopgave og kerneydelsen, kan du vise en sund og stærk autoritet.

Er du glad for kerneopgaven og viser din passion og begejstring over jeres resultater, stiger lysten, trivslen og arbejdsglæden i dit team. Flere mål kommer i hus. Større resultater og stolthed hos både dig og dine medarbejdere. 

Som leder skal du være helt afklaret med din kerneydelse; hvad skal jeg levere for, at opgaven bliver løst? Når du har styr på det, får du flere successer. Du bliver mere glad og tilfreds. Det smitter af på dine omgivelser. 

Forbedrer arbejdsmiljøet

Udfordringen kan være at få defineret, hvad hver enkelt medarbejder skal yde, så kerneopgaven bliver løst optimalt. Medarbejderne skal kunne forstå sammenhængen mellem kerneopgaven og de daglige opgaver og løsninger. Det skal give mening, så hver enkelt medarbejder føler sig som en vigtig del af en helhed. Den enkelte bidrager jo til et større fællesskab og det samlede resultat. Det styrker sammenholdet og commitment.  

Når dine medarbejdere føler, at de har betydningsfulde opgaver, som de er kvalificerede til og som de kan nå, er de mere tilfredse og mindre syge. Så er der overskud til at være noget for hinanden. Alle bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø.

Kompetencerne skal matche kerneopgaven.  Det vil sige, at det er kerneopgaven, der fastlægger den enkeltes kompetenceudvikling.

Jeg holder indlæg om kerneopgavens betydning for arbejdsmiljøet. Fortæller bl.a. om et projekt, hvor vi arbejdede målrettet med kerneopgaven og hvordan det målbart har forbedret arbejdsmiljøet og nedbragt sygefraværet.