Ledelsen i en fødevarevirksomhed havde lanceret en ny strategi, som produktionsafdelingen skulle til at køre efter.

Flere arbejdsprocesser skulle ændres mere eller mindre. Strategien blev fremlagt på en workshop. Vi dividerede strategien og det nye værdisæt op i deres arbejdsopgaver. Det betød, at det som medarbejdere lavede, var det bærende element, mens den nye strategi indtog en understøttende funktion.
Ved at sammenkøre strategi med de konkrete arbejdsopgaver på denne måde, blev arbejdet i produktionen løftet op og værdifuldt. De så sig selv som betydningsfulde, vigtige medspillere i virksomhedens fremtid og vækst.

Pludselig var noget ”kedeligt og uinteressant” blevet meningsfuldt og brugbart. Det var det skønt at se, hvordan produktionsmedarbejdernes vilje og engagement tordnede derudaf.

Implementering handler om mennesker

De forskellige arbejdsprocesser blev gennemgået og sammenholdt med strategien. Det blev tydeligt, hvor produktionen var foran, på linje og bagud i forhold til strategien. I første omgang skal der arbejdes med de områder, hvor de er bagefter. Implementering af den nye strategi kræver viden om produktet, lovgivningen, arbejdsgangene og kulturen. Det er vigtigt på forhånd at kunne se og forstå, hvor der kan opstå problemer og barriere. Det handler om at udnytte medarbejdernes viden til at rydde forhindringerne af vejen fra starten af.

Når medarbejderne er med til at træffe beslutningerne, føler de sig som små helte. De bliver gladere, mere motiverede, involverer sig i problemerne og bidrage med nye løsninger. Som menneske vil vi gerne gøre gavn. Medarbejdernes oplevelse bliver siddende i kroppen. Den husker de.  Jo mere de føler, at de er blevet værdsat, jo større ansvar tager de. Jo flere muligheder og løsninger ser dagens lys. Loyaliteten og energien stiger. Det styrker virksomhedens konkurrenceevne.

Brug eksperterne

Medarbejderne har forstand på produktionen. De er eksperter på det, de gør. Det tager, de ansvar for. Det er uden betydning, om de ved, hvordan man laver strategien. Det er ledelsens ansvar. Produktionsmedarbejderne kan kun gøre noget ved det, de har ansvar for. Når den strategiske tænkning og de konkrete produktionsopgaver kører sammen, skaber virksomheden fælles fokus, flere resultater og mere bundlinje.

Tak for en energifyldt workshop sammen med produktionen og deres ambitioner.

Glæde pm tilfredshed over det der gik godt.
Samt beskrive udfordringen.