De fleste ledere mener, at de behandler deres sygemeldte medarbejdere godt.

Men undersøgelser viser et andet resultat. Få 7 ideer til hvad du kan gøre. Her er to meget forskellige historier. De har begge fundet sted i ugen op til sommerferien sidste år. Uanset årsag, tidspunkt eller situation skal alle mennesker have en ordentlig behandling – eller hvad?

 

Venlighed og forståelse

Heidi er 29 år, teamleder og ansat i en produktionsvirksomhed med ansvar for koordinering af salgskampagner på det globale marked. Hun var gravid i 6. måned. Heidi havde fået flere og flere mavesmerter og opsøgte sin læge. Lægen fandt ikke, at hendes helbred var ok, og ville straks give hende en sygemelding. Heidi mente ikke, at det var nødvendigt, da hun jo havde ferie om 3 dage. Så kunne hun slappe af. Det var lægen ikke med på og fralagde sig sit ansvar. Grædende accepterer Heidi en sygemelding.  Da Heidi kontakter sin leder, er reaktionen venlig med ønsket om god bedring og “pas nu godt på jer begge to”.

 

Vrede og bebrejdelse 

Birte er 58 år, specialuddannet sygeplejerske med en lang erfaring indenfor sit arbejdsfelt. Hun arbejder på en klinik og yder hver dag omsorg til borgere med forskellige psykiske og fysiske behov. Birte arbejder alene og er ikke i kontakt med sine kollegaer hver dag. Hun har forsøgt at tale med sin leder om hendes arbejdsmæssige udfordringer, men føler sig ikke taget alvorlig. Gennem den sidste måned har Birte haft svært ved at efterkomme kravene og været let til gråd. Mandag før ferien melder hun sig syg. Hun kan ikke mere. Birtes leder blev meget vred over at få en sygemelding. Lederen mente, at Birte godt kunne holde sin ferie først og så se om hun ikke fik det bedre.

 

Hvorfor er der forskel på sygemeldinger? 

Jeg havde håbet på, at Birtes oplevelse var en enkeltstående historie om dårlig ledelse. Men det er det ikke. Et forskningsprojekt fastslår at knap 70 procent med psykisk sygdom, føler sig dårligt behandlet af chefen eller arbejdsmiljørepræsentanten. Mindre end 20 procent med en hudlidelse oplever det samme.

https://www.dr.dk/nyheder/penge/medarbejdere-med-ondt-i-psyken-foeler-sig-svigtet-paa-arbejdspladsen

Det er ikke selve sygemeldingen, der er synderen. Det er lederens reaktion , det handler om.

 

Det handler om din adfærd

Der er en direkte sammenhæng mellem trivsel og sygefravær. Lederen har det overordnede ansvar for medarbejdernes trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Birtes sygemelding er et spejl, det stilles foran hendes leder. Hun ved, at der er en sammenhæng mellem arbejdsmiljø og fravær. Lederen er ramt på sit selvbillede og kvaliteten af hendes ledelse. Hun reagerer med vrede og agerer bebrejdende. Vrede har en skadelig virkning på vores relationer. Det er ubehageligt at blive konfronteret med sine egne fejl og mangler.

Jeg møder en del ledere, der ikke har mod til at stå frem og erkende deres fejl. Frygten afholder dem fra at tage ansvar for egne handlinger. De vil ikke tabe ansigt eller blive afvist. Det hænger sammen med det grundlæggende behov for at føle sig kompetent. Uanset hvad der er sket eller hvad du frygter, så har du som leder pligt til at hjælpe Birte igennem hendes sygdomsforløb og videre i livet. Hun er et menneske ikke en sag.

 

7 handlinger der viser, at du er en ordentlig leder 

Det er min erfaring, at jo bedre lederen kender sig selv og sine medarbejdernes styrke og udfordringer, jo større ansvar udviser de i forhold til at hjælpe andre med at lykkes.

  1. Vær på den syge medarbejders side samtidig med, at du overholder de givne sygefraværsregler. Hjælp dem med at forstå din forpligtelse i forhold til organisationens rammer.
  2. Fjern støj og skab ro. Vores hjerne kobler fra, når vi udsættes for støj i form af alt for mange input. Lav 2-3 små pauser, så der er tid til at fordøje, det der bliver sagt. Vær ydmyg og giv tid.
  3. Birte er på fuldtid i sin sygdom. Gør jeres møder og samtaler enkle og skab en god stemning. Det er din opgave.
  4. Aktiver de gode følelser og vis, at du er et ordentligt menneske.  Det styrker tilliden og beslutningsevnen.
  5. Afslut samtalen med et håb og tro på, at der findes gode løsninger. Accepter at I har en forskellig opfattelse af situationen og mulighederne. Forebyg misforståelser.
  6. Mød alle medarbejdere med en fysisk eller en psykisk svaghed som et medmenneske. Giv dem en oplevelse af, at de stadig er noget værd. Også selvom de ikke lige nu, bidrager med noget, der gavner dine resultater.
  7. Vælg dine ord med omhug. Du bliver husket på de følelser, du skaber hos andre.

 

Hvad er status i dag?

Heidi triller rundt med sin lille prinsesse og nyder forårsblomster. Hun har et job, der venter på hende.

Birte er stadig sygemeldt. Hun har været til flere ubehagelige møder hos sin leder. Hun har nu fået en opsigelse, som træder i kraft til maj.

%d bloggers like this: