Hanna var lige gået i gang med dagens opgaver, da hendes chef Søren kaldte i døren til afdelingens møderum: ”Har du 2 min?”. ”Ja”, sagde Hanna og pakkede hurtigt lånesagen sammen.

Møderummet lå midt i afdelingen med to store vinduer. En åben scene midt i kontorlandskabet, hvor alle kunne følge med.

I møderummet sad 2 HR- medarbejdere som hilste med navn og et god morgen. Hanna havde kun lige sat sig, da Søren uden et ord skubbede et stykke papir hen foran hende.

Det var en opsigelse. Søren og de 2 hr medarbejder sad og kikkede ned i bordet. Så spurgte Søren: ”Hvad siger du til det?” Hanna svarede: ”Tja hvad skal jeg sige? Jeg vil gerne vide, hvorfor det lige er mig, der bliver op sagt?” Og så kom den korte præcise begrundelse: ”Jamen, jeg skulle vælge en, og så blev det dig”, sagde Søren med en attitude, der signalerede, at det bestemt ikke var hans skyld.

Hanna underskrev papirerne og var fritstillet, hvis hun altså ville det. 16 års ansættelse var afsluttet på blot 5 min. Søren sluttede samtalen med at sige, at det var godt, at Hanna ikke blev vred.

 

Hvad er det dog du siger?

Det er rigtig dårlig ledelse at give andre skylden, – Søren du render fra dit ledelsesansvar.

Det kan godt være, at det er rart og fristende, men det er ikke god ledelse. Måske passer vatnisse godt til de ledere, der gør det. Her var det en udefra kommende årsag, men du tog beslutning om hvem af dine medarbejdere, der skulle ud.

Du er ansvarlig for det du siger, og jo mere du overtager andres formuleringer, jo mere blegner du som leder og menneske!

 

Jeg er helt enig i, at en opsigelse ikke er en sjov oplevelse for hverken medarbejder eller leder. Det er sjældent nemt at skulle sige farvel til en medarbejder. Det er en situation, hvor det kan være meget krævende at bevare sig selv, men til gengæld har du en oplagt lejlighed til at vise, hvor kompetent du er som leder.

Der skal ikke herske tvivl om, at Søren kan bruge sin ledelsesret til at komme af med en medarbejder, det er bare måden, det sker på. Og det menneskesyn der ligger bagved. En opsigelse er en test på, hvem du i grunden er som menneske.

Med sproget er din inderste identitet på spil, dine værdier afspejles i de ord, som du bruger.

 

Du løber fra dit ansvar

Uanset hvad årsagen er til en opsigelse, så har alle medarbejdere krav på en saglig og velbegrundet opsigelse. Hanna spørger: ”Hvorfor lige mig?” Hun prøver at skabe mening i det uforståelige. Hvad har jeg gjort, siden det er mig, der bliver opsagt?

Søren, som leder har du pligt til at hjælpe Hanna videre i livet, som et helt menneske. Hjælp hende med at skabe mening i det uforståelige. Du kan sagtens være på Hannas side samtidig med, at du er loyal overfor din ledelse. Du er ledelsens repræsentant også i denne situation.

 

Hvorfor 3 mod 1?

Hvorfor var der 2 HR- medarbejdere til stede? Havde de en dårlig sag?  Var de bange for, at Søren ikke kunne klare Hanna? At de ville komme op og slås? Eller en oplæringsseance for en ny HR medarbejder? Hvorfor 3 mod 1?

Hvor vil jeg dog gerne have svar på det.

 

Skueplads i midten

Vinduerne i møderummet er dekoreret med matte blomsterlignende mønstre, som får mig til at tænke på Alice i eventyrland. Dekorationen skal skjule mødedeltagernes ansigter, når de sidder ned. Langt de fleste, der går forbi det lille møderum, kaster et reflektorisk blik ind gennem blomsterne. Hvis jeg sad i møderummet og havde det skidt eller kom til at græde, kunne jeg godt få følelsen af at være blottet eller en udstillingsvare i et bolighus.

Hvordan vil du have det, hvis det var dig, der skulle gå catwalk fra møderummet med en opsigelse i hånden, forbi dine kollegaer og hen til din arbejdsplads?

 

 

 

%d bloggers like this: