Den årlige udviklingsdag var i fuld gang.

Næste opgave var gruppearbejde, hvor hver afdeling skulle drøfte og komme med forslag til, hvordan relationen og samarbejdet mellem afdelingerne kunne forbedres. Alle Kents medarbejdere gik straks i gang med brainstorming og de små farvestrålende sedler. Uden et ord tog Kent sin bærbare og satte sig hen til ydervæggen og begyndte at arbejde for sig selv.

Snakken stoppede brat og medarbejderne så forvirrede ud. Efter 45 lange sekunder spurgte Kents sekretær ham, om han ikke skulle være med. Det skulle han ikke, han mente ikke, at gruppearbejdet var relevant for ham.

På blot et par minutter tog medarbejdernes motivation en mægtig rutsjetur.

Gruppearbejdet forsatte, men stemningen var nu en helt anden. Energien var minimal, det var bare noget, de skulle have overstået. Mange skulende blikke blev sendt over mod Kent, men også til de andre grupper og deres engagerede leder. Gruppens fremlæggelse var helt uden engagement og nye brugbare ideer. Den eksterne facilitator stillede Kent et par spørgsmål omkring det tværfaglige samarbejde, som blev besvaret ganske kort.

Bagefter bebrejdede Kent den eksterne facilitator og sagde, at det ikke var ok at stille ham spørgsmål, som han ikke var forberedt på.


Kender du en leder, der er mere optaget af sig selv end at hjælpe andre til succes? 

 

Kent, du har en forpligtende relation til dine medarbejdere.  Det kræver, at du hele tiden øver dig i at forstå det, der er betydningsfuldt i den forpligtende relation, du har til dem. Jeg håber ikke, at du er mest optaget af din magt eller dine muligheder for at udvikle dit potentiale. Det er ikke dig, men dine medarbejdere og deres arbejde, der er det vigtigste. I en god relation beriger man hinanden og udvikler sig sammen. Selvtilstrækkelighed er ikke ledelse.

Du spiller en vigtig kamp denne udviklingsdag, men du gider åbenbart ikke selv spille med. Du kan ikke løbe fra dine forpligtelser som leder.


Hvor blev din forpligtelse overfor dine medarbejdere af?

Dit manglende engagement overdrager du faktisk til dine medarbejdere. Dermed forsøger du at gøre gruppearbejdet til et medarbejderprojekt, men det er det ikke. Det er et ledelsesprojekt – dit ledelsesprojekt, og det er dig, der skal køre det. Du skal udøve synlig og kompetent ledelse.

Du skal være til stede, åben, engageret og mest af alt nærværende og oprigtig. Du er den bærende faktor i relationen. I dialogen med dine medarbejdere opretholder du relationen og tilliden. Husk at ledelse kun findes i dialogen.


Hvor ofte giver du andre skylden for noget, som er dit ansvar? 

 

Som ekstern facilitator kan vi kun hjælpe dig og dine medarbejdere på vej i den rigtige retning, men projektet er og bliver jeres. Det er noget, som du som leder skal tage dig af 110 %. Opgaven var at forbedre relationerne og samarbejdet mellem afdelingerne. Du er leder og du skal skabe ejerskab til opgaven så de vedtagne beslutninger og handling bliver forankret i din afdeling. Du skal gå forrest, ligesom de andre afdelingsledere gjorde, de støttede og opmuntrede deres medarbejdere uden at tage over.

 

Du er vært

På en sådan temadag er du en slags vært. Du skal være vært for dine medarbejdere. De skal føle sig velkomne. Du skal skabe en tryghed og en ramme, de kan agere i, så de oplever sig værdsat og at de kan bidrage med noget værdifuldt til den organisation, de er en del af. Det styrker deres trivsel og selvtillid.

Samarbejde og gode relationer på tværs er afgørende for virksomhedens overlevelse. Involvering, fællesskab, energi og motivation afgør, om samarbejdet mellem afdelinger forbedres.

Kent, jeg håber, at du vil reflektere over din adfærd. Du skal ændre din holdning og adfærd, hvis du vil beholde dine gode medarbejdere, – de gider ikke en leder, der ikke gider dem.

Håber vi ses igen.

%d bloggers like this: