Vælg en side

Har i brug for hjælp til APV?

Det er et lovkrav, at alle virksomheder, der har ansatte, skal udarbejde en skriftlig APV -arbejdspladsvurdering.  En APV skal revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet, i arbejdsprocesser eller arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet. En APV skal som minimum revideres hvert tredje år. Som arbejdsgiver har du pligt til at sørge for, at dine medarbejdere ikke bliver syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

Psykosocial APV

Problemer med det psykiske arbejdsmiljø går ikke over af sig selv. Mange virksomheder bruger LMIs psykosociale APV til at fastholde og udvikle et godt psykisk arbejdsmiljø.  Kontakt os og få mere at vide om hvordan I kan bruge LMIs psykosociale APV som et udviklingsværktøj, der øger effektiviteten og arbejdsglæden. Som virksomhed har du pligt til at gennemføre en APV, arbejdspladsvurdering, minimum hvert tredje år. Vi tilbyder hjælp til APV, som kan pege på, hvor du som arbejdsgiver bør sætte ind for at fremme det psykiske arbejdsmiljø.

LMIs psykosociale APV kan hjælpe jer med at få kortlagt, hvad der lykkes, og hvad der kan blive bedre. ”Never change a winning team”, siger et ordsprog.  Med vores APV konsulent kan I sammen fastlægge, hvad der fungerer godt og med fordel kan udvikles videre, og hvad der fungerer mindre godt.

APV handlingsplan

Vi udarbejder en APV handlingsplan, som i fællesskab med jer hjælper med at få sat fokus på, hvor det psykiske arbejdsmiljø kan blive bedre, og hvilke udviklingsværktøjer, I med fordel kan bruge på vejen.

Hør mere om hvordan vi kan hjælpe jer med en APV handlingsplan.