Velkommen til

LMI Danmark

Leder er ikke noget du er, det er noget du bliver!

Lidt om hvad vi arbejder med, når vi udvikler fremtidens ledere og medarbejdere.

Lederuddannelse

LMI’s internationale uddannelsesforløb er udviklet til travle mennesker. De foregår på din arbejdsplads og tager udgangspunkt i din hverdag. Du har en personlig sparringspartner fra start til slut som støtter dig i at nå dine personlige og arbejdsmæssige mål.

Temadage

I sætter fokus på et konkret og relevant emne. Temadagens indhold understøtter jeres aktuelle problemstillinger eller udfordringer. I arbejder i dybden med nye løsninger og får konkret faglig viden, som kan inspirere og bringe jer nærmere målet.

Ledercoaching

LMI’s coaching er en katalysator, der aktiverer dit ledelses potentiale, fjerner dine selvvalgte begrænsninger og frigiver energi, så du kan gøre det, du brænder for. Du udvikler nye tanker og finder løsninger, som du ikke havde ventet eller forudset.

Ledelsesråd

Vores ledelsesråd er for dig der står og mangler et hurtigt daglig indspark, til livet som leder. Vi giver dig et nyt råd hver uge, så følg med på LinkedIn og vores blog.

Foredrag om ledelse

Et foredrag er et frirum, hvor I får en enestående mulighed for at reflekterer over hverdagens rutiner. Det har fokus på det, der virker i praksis. I bliver udfordret på holdninger og vaner. I får cases fra andre virksomheder og hører om deres udfordring, succes og fiasko.

Psykisk arbejdsmiljø

LMI Danmark A/S er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver på det psykosociale område. Vores speciale er at øge jeres arbejdsglæde og trivsel, så I sammen står stærkere rustet til at møde morgendagens udfordringer.

Hvorfor vælge LMI?

Fordi vores uddannelsesforløb er fleksible og udviklet til travle mennesker, som ønsker at få et større udbytte af deres arbejdsindsats og fordi vi tager udgangspunkt i hverdagens udfordringer, personlige behov og organisatoriske mål.

Vi garanterer, at du hurtigt kommer i gang med at nå de mål, du ønsker. Du trænes i hvordan du finder dine styrker, ændrer adfærd og hvordan du bliver mentalt rustet til at holde fokus, også når det går stærkt.

Uddannelsen indpasses i din travle hverdag og foregår på dit job, hvor du fortløbende arbejder med virksomhedens mål, dine prioriteringer, opgaver og problemstillinger, så det giver resultater undervejs. Du får en erfaren sparringspartner, som du mødes med flere gange i din virksomhed.

Fordi du sparer tid og penge på ikke at være væk fra jobbet. Du spilder ikke energi på at deltage på kurser og arbejde med ting, der er irrelevante for dig og din virksomhed.

Fordi vores læringsmetode virker som en katalysator, der sikrer, at du kommer hurtigt i gang med udvikling af nye vaner og holdninger, der varer hele livet. Du får værdifulde og holdbare redskab, som du kan bruge igen og igen.

Alle vores udviklingsforløb bygger på systematiske træningsprincipper, som over tid sikrer en konkurrencedygtig forankring. Du kan straks bruge det, du lærer i din hverdag.

Du opnår et stærkt personligt og fagligt fundament at stå på. Du får modet til at forandre og til at være den professionelle og efterspurgte rollemodel, som skaber fremtiden.

Artikler om ledelse & meget mere!

Ja tak til sunde konflikter i folkekirken

Det hører med til at være menneske, at vi har konflikter. Derfor er de også en naturlig del af vores arbejdsliv – også i folkekirken. Debatindlæg af Evabeth Mønster, bragt i Kristelig Dagblad, 23.08.18 Konflikter er en del af det at være et menneske. De er en naturlig...

Kerneopgaven kommer før trivsel og arbejdsglæde

Det er kerneopgaven, der skal skabe trivsel og arbejdsglæde - ikke omvendt.   Jeg møde igen og igen ledere, der mener, at de først og fremmest skal skabe trivsel og arbejdsglæde for at få løst kerneopgaven.  Det er en misforståelse.   FORDI!! Kerneopgaven er det...

Sådan blev en uinteressant strategi til en positiv oplevelse

Ledelsen i en fødevarevirksomhed havde lanceret en ny strategi, som produktionsafdelingen skulle til at køre efter. Flere arbejdsprocesser skulle ændres mere eller mindre. Strategien blev fremlagt på en workshop. Vi dividerede strategien og det nye værdisæt op i deres...

Vi udvikler dig, så dine udfordringer, erfaringer og nye indsigter bliver til øjeblikkelig handling.